Vyberte svůj státVyberte svůj stát
Česká republika - komerční

Pozorování tvorby designu

Každý rok obohacuje společnost Tarkett svůj sortiment novými designy, barvami a materiály.  Jakmile se nový sortiment pro rok 2010-2011 objeví na trhu, návrháři společnosti Tarkett již budou v polovině procesu přípravy příští kolekce.   Nyní nám vysvětlí, jak vytváří kolekci, jakou chtějí zákazníci. 

Návrháři

Jakmile se nový sortiment pro rok 2010-2011 objeví na trhu, návrháři společnosti Tarkett již budou v polovině procesu přípravy příští kolekce. Každá kolekce představuje dva roky shromažďování informací, vymýšlení nápadů a zavádění nových výrobků, to všechno s cílem, jak říká Beatrice Mange, vice presidentka oddělení designu společnosti Tarkett, „vytvořit kolekci, která nabídne řešení pro každou aplikaci a každé použití, s co nejširší škálou struktur, barev a vzorů”

Sledování trendů

 Podle ní „nová kolekce vzniká spoluprací“. To znamená udržováním úzkých kontaktů se skupinami sledujícími mezinárodní trendy a s jinými návrháři. Navštěvuje také veletrhy – nejen stavební a podlahářské, ale i všechny ostatní typy návrhářských výstav a veletrhy souvisejících odvětví, jako je školství nebo zdravotnictví.   „Jsou pro mne příležitostí“, říká, „pochopit specifické požadavky jednotlivých prostředí a roli, kterou může podlaha hrát v celkovém návrhu. 

Z pohledu zákazníka

V některých případech, jako je zdravotnictví nebo vzdělání, mohou mít nové objevy v oblasti fyziologických a psychologických účinků určitých barev a vzorů závažné dopady.  „Dobře víme,“ říká Beatrice, „že v určitých oblastech musíte být velmi citliví k významu barvy a vzoru.  Tak například v nemocnicích jisté barvy vytvářejí atmosféru, která je emocionálně uspokojivější.   Nebo naopak některé vzory mohou způsobovat rozrušení některých lidí, jako například epileptiků.   Tyto věci jsou pro naše zákazníky nesmírně důležité a my si musíme ověřovat, zda pracujeme s nejaktuálnějšími informacemi.   Nakonec však musí kolekce vždycky dosáhnout rovnováhy mezi praktickým a estetickými požadavky. 

Nová inspirace

V některých případech mohou profesionálové z jiných oborů také poskytnout nový pohled na používání našich výrobků.   To se stávalo během posledních let, kdy přední návrháři a architekti začali zkoumat estetický a technický potenciál vinylu.   To pak zpětně ovlivnilo I návrháře.  

 „Vidět vinyl používat vzrušujícími novými způsoby“, říká Sandrine, „je inspirací pro nové návrhy.  Jako výsledek jsme vyvinuji a dále vyvíjíme nové výrobky a širší rozsah výrobků z oblasti vysokého stylu.  S tak rozmanitým sortimentem jako je vinyl Tarkett pro obytné prostory prostě neexistují hranice návrhářské fantazie.   Přírodní, abstraktní, na vinyl můžete reprodukovat, co chcete.

Ale konečný výsledek je ovlivněn způsobem, jakým jsou konkrétní designy používány.   V rámci celkové nabídky služeb společnosti Tarkett její návrhářský tým také poskytuje rady, jak používat barevné kombinace pro dosažení co nejlepšího účinku, nebo jak používat podlahové vzory pro označení směru nebo objektů nebo pro vytvoření totožnosti. 

Návrhářský tým také reaguje na žádosti o navrhování konkrétních výrobků. Nedávno se na nás obrátil náš prodejní tým v Británii,“ vysvětluje Sandrine, „protože průzkum ukázal požadavek na bezpečnostní podlahu se širší nabídkou vzorů – které by nevypadaly jako bezpečnostní prvky.   Tým chtěl něco, co by vypadalo víc jako přírodní, jako například dřevo, ale uchovalo si konkrétní technické vlastnosti.  Návrh vytvořený na základě tohoto požadavku je ideálním řešením pro místa jako jsou pečovatelské domy, kde vřelá domácká atmosféra je stejně důležitá jako bezpečnost. 

A konečně pro velmi specifické požadavky je tu služba uměleckého designu Floorcraft společnosti Tarkett, která také nabízí klientům individualizovaná řešení, která činí z podlahy symbol sám o sobě.

 

Nové výrobky

Výzkum provedený návrháři a jejich kontakt s klienty může být aspirací pro navrhování nových výrobků.  Návrhářský tým pracuje v úzkém kontaktu s vlastním výzkumným a vývojovým oddělením společnosti Tarkett  a manažeři produktů jsou tak zapojeni do vývoje výrovku od prvního nápadu až po výrobu.  V případě homogenního vinylu, kde je vzor součástí výrobního procesu, je tento druh zapojení velmi důležitý, protože typ designu, který může být vyroben, je momentálně velmi omezený.   Avšak neustále se vyvíjejí nové techniky, které do budoucna možnosti designu rozšíří.

Faktor dobrého pocitu

Další možnosti

Pro komerční zákazníky může být technická charakteristika stejně důležitá jako design odrážející poslední trendy.   Podobně v mnoha situacích je důležitým faktorem výběru designu jistota, že oblíbená barva nebo vzor budou vyráběny i nadále a budou vždy na požádání k dispozici.  Největší výzvou pro návrhářský tým je vytvořit úplnou řadu podlahových řešení, která budou nejen odrážen nejnovější trendy, ale budou také zahrnovat nadčasové styly – a tyto designy budou spojeny s odpovídající funkčností. 

A budoucnosti podlahářství

A co tým návrhářů připravuje pro sezónu 2010 – 2011? Existuje jedno téma, které je zcela jasně přítomno ve všech trendech nadcházejícího roku, tvrdí Sandrine Bellavoine, a to jsou ekologické hodnoty.   Životní prostředí je klíčová otázka, ať je obecný styl přírodní, technický, prostý nebo složitý. To se odráží nejen ve vzhledu, ale i ve složení výrobků, povrchových úpravách a výrobních technikách.   Teď se na chvíli vraťme ke kolekci pro příští rok.

 

Vaření s podlahou Tarkett
Něco z obrovského potenciálu vinylu Tarkett je vidět na výstavě manažerky návrhářství linolea Aurelie Nangniot. Výstava se jmenuje „Vaření s podlahou Tarkett“ a všechny potraviny v kuchyni – koláče, čokoláda, sladkosti, sušenky, bonbóny apod., to všechno je vinyl.  “Výstava je navržena tak,” říká Beatrice Mange, vice presidentka pro design Tarkett, “aby zkoumala nové pocity a ukázala vinyl z jiného pohledu, prostřednictvím věcí, které souvisejí s vařením: Hra, radost, překvapení, dotek, představivost, meditace…“.