Vyberte svůj státVyberte svůj stát
Česká republika - komerční

Acczent Unik

Picture of Acczent Unik

For renovation projects, especially in case of subfloor with moisture problems, the Acczent Unik loose-lay offers you a quick and easy solution to face constraints.

  • available in 6 best-selling colours
  • save time & money on installation: no need of glueing, no tacktime, easier recycling and no damage to subfloor
  • best indentation measured value: 0.03mm
  • high resistance to wear and easy maintenance with TopClean XP surface treatment

Design

  • chalk
  • cool grey
  • dark grey
  • grey beige
  • light oak
  • white
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Skupina otěru - ztráta objemu (EN 660-2) - Skupina T
Skupina otěru - ztráta objemu (EN 660-2) - mm3 ≤ 2
Odolnost vůči bodovému zatížení (EN 433) - mm ≤ 0.03
TECHNICAL PERFORMANCES
Instalace Fully loose lay
Spoje Seams hot welded. If 2 sheets in a room then 1 double sided adhesive tape under the joint If more than 2 sheets then 1 double sided adhesive tape under 1 joint + single sided adhesive tape under the other joints
Barevná stálost (EN ISO 105-B02) - Stupeň ≥ 6
Reakce na požár Bfl-s1
Reakce na požár Na betonu
Reakce na požár Bfl-s1
Reakce na požár Na dřevě
Reakce na požár 1
Elektrická reakce - tělové napětí (EN 1815) - kV ≤ 2 on concrete
Elektrické napětí - vertikální odolnost (EN 1081) - Ohms R1 > 10^9
Komfort chůze (EN 433) - mm Not applicable
Odolnost proti mikrobům a bakteriím (EN ISO 846) Does not contribute to infection spreading
Pevnost spoje (EN 684) - N/50 mn ≥ 400
GENERAL DESCRIPTION
Popis (EN 649) Compact vinyl floorcovering with glass fibre reinforcement
CERTIFICATION AND CLASSIFICATION
Třída - komerční (EN 685) - Třída 34
Třída - průmyslová (EN 685) - Třída 43
Akustické pohlcení (NF EN ISO 354) - Alpa S Not applicable

Vyvážená volba společnosti Tarkett Tyto řady kompaktních vinylů jsou součástí volby firmy Tarkett pro dlouhodobě udržitelná řešení. Je to integrovaný systém, který Vám dovolí dobře vyvážit všechny navzájem soupeřící potřeby (životní prostředí, výkon, rozpočet), a přitom si můžete vybírat výrobky, které jsou dlouhodobě udržitelné a esteticky k sobě jdou velmi dobře.

Výběr lepších surovin Tyto řady akustických kompaktních vinylových podlah obsahují až 53 % přírodních surovin jako jsou sůl a minerální plniva. V maximální možné míře využíváme místní dodavatele, abychom snížili negativní dopady dopravy na životní prostředí.

Řízení zdrojů Tyto řady kompaktních vinylových podlah se vyrábějí ve městě Sedan, Francie. Továrna uplatňuje ekologický systém řízení (podle ISO 14001). V průběhu uplynulých pěti let docílila naše továrna v Sedanu řady zlepšení: - o 63 % snížila spotřebu vody - o 29 % snížila emise VOC do vzduchu. Stejně jako všechny ostatní výrobní závody firmy Tarkett je i závod v Sedanu každé dva roky hodnocen z hlediska životního prostředí externím auditorem. Od roku 2009 nebyla v tomto výrobním závodě zjištěna žádná rizika.

Prostory přátelské k lidem Naše řady kompaktních vinylových podlah poskytují cenné zdravotní, hygienické a sociální přínosy: - povrchová úprava TopClean X-treme Performance snižuje spotřebu vody, detergentů a energie a zajišťuje snadné a nízkonákladové čištění a údržbu, které nevyžadují žádný vosk nebo leštidlo po celou dobu životnosti podlahy. - nízké emise VOC v průměru pro tyto řady < 80 mikrogramů/m3 za 28 dní – více než 12krát pod požadavky evropské normy (1000 mikrogramů/m3), které přispívají k dobré kvalitě vzduchu ve vnitřních prostorech. - úprava Sanitized ® dodává podlahám antibakteriální vlastnosti, které podporují správnou hygienu.

Opětovné využití a recyklace Naše řady kompaktních vinylových podlah obsahují až 30 % recyklátu výrobního odpadního materiálu. Vyvinuli jsme recyklační systém a program sběru odpadů vzniklých při pokládce. - recyklace výrobního odpadního materiálu vzrostla od roku 2003 o 133 % (je posílán na recyklaci do našeho závodu v Lentzweileru).