Společnost Tarkett představuje klimatický plán do roku 2030

Společnost Tarkett představuje klimatický plán do roku 2030

03. února 2022

Společnost Tarkett dnes oznámila svůj nový klimatický plán pro rok 2030, který je plně v souladu s cílem Pařížské klimatické dohody omezit globální oteplování na 1,5 °C. Společnost dosáhne do roku 20301 30% snížení emisí skleníkových plynů v celém svém hodnotovém řetězci. Nezávislá organizace Science Based Targets (SBTi) dnes zahájila hodnocení a schvalování cílů společnosti Tarkett v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Klimatický plán společnosti Tarkett pro rok 2030 zahrnuje snížení emisí skleníkových plynů z:
- Přímé emise z vlastní výroby energie na místě, jako je například palivo, plyn nebo dřevo používané v našich vlastních kotlích (rozsah 1).
- Emise související s výrobou nakupované energie (elektřina, pára, vytápění a chlazení), kterou využíváme v rámci naší činnosti (rozsah 2).
- Všechny ostatní nepřímé emise v rámci našeho hodnotového řetězce, včetně emisí našich dodavatelů při těžbě a přepravě surovin a emisí po použití, jako je spalování na konci použití (rozsah 3).

"Společně s našimi týmy jsme si stanovili klimatické cíle v souladu s Pařížskou dohodou," řekl Arnaud Marquis, ředitel pro udržitelnost a inovace ve společnosti Tarkett. "Nyní úzce spolupracujeme s SBTi na vyhodnocení a schválení našich cílů a na urychlení našeho příspěvku k dosažení uhlíkově neutrálního světa do roku 2050. Tyto cíle jsou nesmírně náročné, protože pouze 10 % našich emisí je spojeno s našimi vlastními výrobními provozy. Zbytek pochází z používání surovin a ze zpracování a spalování našich výrobků na konci jejich používání. Stanovení těchto cílů pro celý hodnotový řetězec je výhodné pro obě strany - pomáhá snižovat naše vlastní emise skleníkových plynů i emise našich zákazníků. Máme důležitou odpovědnost za změnu hry v našem odvětví. Potřebujeme, aby se k nám na této cestě připojily všechny zúčastněné strany a zajistily rychlý pokrok."

Za posledních deset let společnost Tarkett snížila emise skleníkových plynů o 38 % (rozsah 1 a 2)2 a nyní tento pokrok v rámci klimatického plánu do roku 2030 urychluje. Společnost nedávno dosáhla hodnocení B podle CDP. To představuje druhou nejvyšší úroveň vyspělosti, které může společnost na přední světové platformě pro hodnocení klimatické výkonnosti dosáhnout, a dokládá silné odhodlání týmů společnosti Tarkett zapojených do plánu Climate Roadmap. Snížení emisí skleníkových plynů již bylo dosaženo díky vyšší energetické účinnosti ve výrobních závodech, získávání energie z obnovitelných zdrojů a ekologicky navrženým výrobkům. Díky ekologickému designu týmy Tarkett vybírají a používají vysoce kvalitní materiály s nízkou uhlíkovou stopou. Tento přístup založený na principech Cradle to Cradle® snižuje potřebu primárních surovin a zároveň snižuje uhlíkovou stopu společnosti. V rámci strategie oběhového hospodářství vyvinula společnost Tarkett speciální program zpětného odběru a recyklace podlahových krytin nazvaný ReStart®. Tento program pomáhá zákazníkům odklonit nepoužívané podlahové krytiny od spalování a skládkování, zajišťuje recyklaci a zároveň snižuje uhlíkovou stopu.

SBTi je partnerstvím mezi CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). Cílem vědecky podložených cílů je udržet planetu v rámci jejího globálního uhlíkového rozpočtu, aby se omezil růst globálních teplot a dopady změny klimatu. Stavebnictví může významně přispět k zachování zdrojů a zmírnění dopadů na klima, protože představuje přibližně 40 % celosvětových emisí skleníkových plynů (výroba, doprava a spalování) a 60-70 % celkového odpadu3.

--------------------
Poznámka:
1 versus 2019, oblast působnosti 1, 2 a 3
2 Mezi lety 2010 a 2020, rozsah 1 a 2, absolutní hodnoty v kg CO2e
3 Zpráva o globálním stavu budov a stavebnictví 2019 & Mezinárodní energetická agentura (IEA) & Eurostat)