Náš udržitelný přístup: Společně pomáhat

Náš udržitelný přístup: Společně pomáhat

Ve společnosti Tarkett věříme, že společně máme pozitivní dopad na lidi i planetu. Usilujeme o vytvoření vysoce kvalitních a udržitelných podlah, které vám pomohou vytvořit zdravější prostory přátelské k lidem.
Posloucháme potřeby našich zákazníků a spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami, abychom navrhli produkty, které poskytují optimální výkon, podporují zdravý život a respektují přírodní zdroje.

"Jsme odhodláni sloužit našim zákazníkům díky inovačním schopnostem a dlouhodobému odhodlání a úspěchům v oblasti udržitelnosti. Každodenní zaměření - od výzkumu a vývoje až po týmy zákaznických služeb - spočívá v kombinaci všech našich odborných znalostí, které jim pomáhají vytvářet zdravé a přátelské vnitřní prostory.
Jsme přesvědčeni, že je nutné změnit modely pro zachování světových přírodních zdrojů a bohatství. Vyzýváme vás, abyste se připojili k našemu úsilí o rozvoj cirkulární ekonomiky, zejména tím, že společně urychlíme náš program zpětného odběru ReStart®. "

Fabrice Barthélemy, prezident Tarkett EMEA a LATAM

Navrhování pro život - cestou udržitelného designu

Náš design je určený k životu. Lidé tráví 90 % času v budovách – pracují, učí se, odpočívají. My vám pomáháme vytvářet zdravější, bezpečnější a uživatelsky přívětivější vnitřní prostory tím, že navrhujeme vysoce kvalitní, udržitelné produkty vyráběné ze zdravých materiálů.  Zejména tím, že neustále zlepšujeme ekologické a zdravotní certifikace našich výrobků, usilujeme o výběr materiálů, které lze obnovit, recyklovat a přeměnit na nové výrobky. Prostřednictvím našeho zaměření na návrh Cradle to Cradle® vyrábíme naše produkty způsobem, který pomáhá chránit přírodní zdroje a zmírňovat klimatické změny.

Uzavřený cyklus díky dodržování zásad cirkulární ekonomiky

Uzavíráme smyčku. Díky našemu programu zpětného odběru ReStart® vám pomůžeme efektivně zvládat vaše odpady z podlahových krytin a současně přispívat k ochraně přírodních zdrojů světa a životního prostředí. Recyklujeme zbytky podlahových krytin a odpad z naší výroby přetváříme na nové, vysoce kvalitní výrobky. Tímto způsobem můžeme společně uzavřít cyklus výroby a posunout se k cirkulární ekonomice.

Podporujeme spolupráci s udržitelnými obchodními partnery

Podporujeme spolupráci. Světové výzvy udržitelnosti vyžadují spolupráci a partnerství napříč všemi odvětvími průmyslu a dodavatelskými řetězci. Vybízíme naše zákazníky a všechny zúčastněné strany, aby se k nám připojili při práci na pozitivních změnách. Důležité je, že naše udržitelné pokroky jsou transparentní a poskytujeme vám jasné informace o našich produktech a ambicích. Využijme společně příležitosti, kterou nabízí cirkulární hospodářství, a díky novému programu zpětného odběru systému ReStart získá odpad nový život.

"Daří se nám. Společně." Každý den se snažíme zlepšit životy lidí, zachovat přírodní zdroje a respektovat životní prostředí.