Program ReStart® pro kobercové čtverce

Program ReStart® pro kobercové čtverce

S rostoucí světovou populací se zvyšuje tlak na přírodní zdroje a životní prostředí. Uzavíráme kruh. Pomáháme našim zákazníkům nakládat s podlahovým odpadem a zároveň přispíváme k ochraně světových přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí.

ReStart® koberců ve čtvercích se věnuje sběru podlah po instalaci a po spotřebě s cílem recyklovat a znovu použít jako nový zdroj. Vzhledem k tomu, že zadavatelé projektů do svých výzev k předkládání nabídek stále více začleňují nakládání s odpady, umožňuje společnost Tarkett s programem ReStart® zúčastnit se efektivního programu zpětného odběru podlah (z instalaci nebo po používání).

Společnosti, které se účastní programu ReStart® přispívají k ochraně přírodních zdrojů, chrání životní prostředí a aktivně propagují model oběhového hospodářství.

V letech 2010 až 2018 bylo v Evropě a Severní Americe shromážděno prostřednictvím ReStart® 102 000 tun podlahových krytin, včetně vinylu, linolea a koberců. V roce 2018 jsme prostřednictvím programu ReStart® shromáždili celosvětově 3 300 tun post-instalačního odpadu.