Ambiciózní klimatické cíle společnosti Tarkett pro rok 2030 schválené iniciativou Science Based Targets (SBTi)

Ambiciózní klimatické cíle společnosti Tarkett pro rok 2030 schválené iniciativou Science Based Targets (SBTi)

13. ledna 2023

Společnost Tarkett dnes oznámila, že její krátkodobé, vědecky podložené cíle vedoucí ke snížení emisí stvrdila iniciativa Science Based Targets (SBTi))*.

Tarkett se zavazuje do roku 2030 snížit veškeré emise skleníkových plynů v oblastech 1 a 2 GHG protokolu o 50% oproti roku 2019.Ve stejném časovém rámci se dále zavazuje o 27,5°% snížit emise v oblasti 3, tj. emise z nakupovaného zboží a služeb a ze zpracování prodaných výrobků na konci jejich životnosti**.                 

To je zcela v souladu s cílem omezit globální oteplování stanoveným Pařížskou dohodou o klimatu. Cílem klimatického plánu společnosti Tarkett je do roku 2030 dosáhnout 30% snížení emisí skleníkových plynů v celém hodnotovém řetězci, včetně emisí v oblasti 3, které představují 90 % celkových emisí společnosti Tarkett podle protokolu GHG.***. 

Arnaud Marquis, ředitel pro udržitelnost a inovace společnosti Tarkett, říká: "Proti změně klimatu musíme bojovat okamžitě. Nejnovější vědecké poznatky ukazují, že ještě máme šanci omezit globální nárůst teploty na 1,5°C, ale jsme této mezní hodnotě nebezpečně blízko. SStanovit klimatické cíle pro celý hodnotový řetězec je výhodné po všech stránkách: pomůže nám to snížit naše vlastní emise skleníkových plynů i emise našich zákazníků. Ve společnosti Tarkett se ve spolupráci se všemi, kterých se to týká, snažíme nově nastavit základní pravidla. Zaměřujeme se na snižování odpadu a nižší emise a s těmito dvěma základními osami pracujeme při transformaci celého stavebního průmyslu. Schválení našich závazků iniciativou SBTi je dalším důkazem, že se v oblasti ochrany klimatu ubíráme správným směrem!"

* Iniciativa SBTi (Sciences Based Targets) je výsledkem spolupráce CDP, iniciativy United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a Worldwide Fund for Nature (WWF). Iniciativa SBTi definuje a propaguje osvědčené postupy při stanovování cílů založených na vědeckých poznatcích a nezávisle posuzuje a schvaluje cíle společností, které mají urychlit přechod na nízkouhlíkové hospodářství.  
** Hranice cíle zahrnuje biogenní emise související s půdou a pohlcení z bioenergetických surovin.
*** Emise z rozsahu 3 jsou generovány činnostmi v rámci našeho hodnotového řetězce, jako jsou emise našich dodavatelů prostřednictvím těžby a zpracování surovin, přepravy zboží a emisí na konci používání.