Schodiště

Schodiště

Bez ohledu na to, zda jsou schodiště pouhou stylovou část budovy, nebo slouží jako zdravá alternativa k výtahu, jsou to citlivé oblasti se speciálními požadavky na bezpečnost. Podlahová krytina na schodiště musí přinejmenším přispívat k redukci hluku a mít protiskluzný povrch. Přístupnost lze usnadnit kontrastními barvami a schodovými hranami se strukturovaným povrchem. Pokud se jedná o únikové požární schodiště, musí navíc splňovat požární předpisy.

Hlavní požadavky
Při výběru podlahy pro schodiště zkontrolujte následující požadavky
  • Protiskluznost
  • Kročejový útlum
  • Odolnost proti požáru
  • Přístupnost
Služby