Podporujeme komunitu péče o seniory

Podporujeme komunitu péče o seniory

Díky pokrokům ve zdravotnictví žijeme déle. Proto v současné době začínají hrát zařízení péče o seniory stále důležitější roli. Poskytování té nejlepší možné péče znamená věnovat se emočním požadavkům stejně jako těm fyzickým - často s časovými a finančními limity. Je to týmové úsilí, od těch, kteří navrhují, staví a spravují pečovatelská zařízení, až po personál a rodinu, kteří se starají a podporují přímo seniory.

Protože výběr návrhů a materiálů zásadně mění životní prostředí, jsme tu proto, abychom mohli využít výhod našich zkušeností, našich odborných znalostí a našeho výzkumu a nabídnout naši podporu profesionálům, kteří se starají o seniory.

Navrženo s maximálním porozuměním

Navrhování pečovatelského domu je složitý proces, který vyžaduje skutečné porozumění tomu, jak senioři vnímají své prostředí a jak se jejich pocity liší od ostatních lidí.

Proto jsme se spojili s tvůrci nástroje virtuální reality VR-EP, schváleného předními odborníky na design spojený s demenci. VR-EP, neboli Virtual Reality-Empathy Platform, je navržen tak, aby profesionálům pomohl pochopit, jak ovlivňuje zhoršený zrak a kognitivní vědomí vnímání barev, kontrastu a materiálů. Ukazuje okolní svět tak, jak by byl vnímán za různých podmínek souvisejících s věkem.
Vyzkoušejte tento pohlcující zážitek sami a uvidíte, jaký dopad může mít design interiéru na životy starších lidí.

Navrhování podpůrného prostředí pro péči o seniory a demenci

Porozumění výzvám spojeným se stárnutím, a to jak s demencí, tak bez ní, je zásadní pro navrhování, výstavbu a správu domovů péče o seniory, kde se obyvatelé cítí bezpečně a pohodlně. Abychom zjistili, jaký má na seniory vliv prostředí, ve kterém se pohybují a jak může design prostředí zlepšit kvalitu jejich života, provedli jsme důkladný průzkum.

 

Tarkett, navrhování prostředí péče o seniory pro lepší stárnutí

Naším cílem je podporovat ty, kteří navrhují a řídí zařízení péče o seniory, aby zajistili blaho všech zúčastněných.
To znamená pomáhat obyvatelům, aby se cítit se pohodlně jako v domacím prostředí , udržovat jejich autonomii a nezávislost a omezovat faktory, které mohou vést k úzkosti nebo zmatku.Znamená to také pomoc pečovatelům dělat jejich práci snadněji a efektivněji a pomáhat majitelům a manažerům zařízení udržovat si přehled o jejich rozpočtech, aby jejich zařízení mohla nadále nabízet nejlepší možné služby.

Prostřednictvím důkladného průzkumu tohoto prostředí, rozhovorů s komunitou pro péči o seniory a dlouholetých zkušeností s řešením podlah jsme vyvinuli jasná doporučení, jak může správná volba podlah v domovech pro péči přispět k pohodě obyvatel.

 

Změny související s věkem


Usnadnění vizuálního vnímání
S přibývajícím věkem dochází ke zhoršování jejich zraku: barva a kontrast jsou sníženy, stejně jako zorné pole. Tyto účinky mohou být omezující, pokud není prostředí speciálně přizpůsobeno k jejich kompenzaci. Dobře koncipovaný a navržený interiér může dlouhodobě snižovat dopad těchto nevyhnutelných změn.

Podpora mobility
Je důležité, aby vnitřní prostory byly navrženy tak, aby podporovaly mobilitu. Mobilita pomáhá udržovat motorické schopnosti, kardiovaskulární zdatnost a kognitivní schopnosti. To je dobré pro nezávislost, kritický faktor sebevědomí a pohody starších lidí.

  • Správný výběr podlah zajišťuje bezpečnost a snadnou mobilitu i pro seniory s berlemi a nebo na invalidním vozíku. Správná kombinace barev a kontrastu na stěnách a podlahách  zlepšuje prostorové vnímání a usnadní orientaci. To pomáhá obyvatelům zachovat si svou autonomii a také předcházet pádům, které mohou být způsobeny úzkosti nebo dezorientací.

Vytvořte bezpečné a pohodlné prostředí pro obyvatele a zaměstnance


Zajištění pohodlí obyvatel
Přechod do domova pro seniory bývá nepříjemný. Ztráta známého prostředí je vždy obtížná a může docházet i ke zhoršení zdravotního stavu, které je pro některé obyvatele demoralizující. Aby se aklimatizovali, musí se noví obyvatelé cítit pohodlně. Proto je nezbytné, aby se v těchto zařízeních cítili jako v domácím prostředí a rozpoznávali předměty z jejich minulosti.

Zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců pečovatelských služeb
Práce v pečovatelském domě je fyzicky i psychicky velmi náročná. Bezpečnější pracovní prostředí, určené k usnadnění každodenních úkolů, pomáhá snižovat stres a únavu a personál se může trávit více času s obyvateli.

  • Správná volba podlah může přispět k zachování autonomie obyvatel, usnadnit jízdu s invalidními vozíky a další asistovaný pohyb. Díky snadnějšímu čištění a údržbě se snižuje pracovní zátěž zaměstnanců. Povrchy absorbující náraz a hluk vytvářejí pohodlnější a příjemnější prostředí pro práci nebo bydlení.
  

Vyberte si kvalitní materiály pro zdraví obyvatel a pro udržitelnější budovy


Zajištění kvalitního ovzduší v interiérech
Znečištění ovzduší může být v interiéru horší než ve venkovním prostředí a špatná kvalita vnitřního ovzduší může mít velmi závažné důsledky pro starší lidi, kteří mají sklon trávit uvnitř více času než ostatní obyvatelé. Zajištění dobré kvality vzduchu ve vnitřních prostorách a prevence chronických onemocnění je výzvou pro pečovatelské domy, proto je důležité vybrat ten správný materiál, například výběr podlahy s nízkými emisemi VOC

Výběr materiálů šetrných k životnímu prostředí
Kvalitní materiály, které respektují životní prostředí a mohou být na konci své životnosti snadno recyklovány, mají pozitivní dopad na lidi a planetu. Akceptování tohoto přístupu k životnímu cyklu stavby je klíčem ke snížení dopadu pečovatelských zařízení na životní prostředí a zároveň přispívá k blahu jeho obyvatel.

  • Pomáháme vám vytvářet zdravější, bezpečnější a přátelštější vnitřní prostory navrhováním vysoce kvalitních a udržitelných produktů. Dnes jsou všechny naše vinylové výrobky vyráběné v EMEA 100% bez ftalátů. Také jsme se rozhodli přestat používat biocidy v našich produktech, což znamená, že nepřispíváme k bakteriální rezistenci. Usilujeme také o neustálé zlepšování zdravotních a ekologických údajů o našich výrobcích a využíváme materiály, které lze regenerovat, recyklovat a znovu použít.
  

Správný výběr optimalizuje náklady


Optimalizace údržby
Intenzivní provoz je v zařízeních pro péči o seniory běžný: invalidní vozíky, vozíky a ostatní zařízení na kolečkách ... To představuje nárazy, rozlití a všeobecné opotřebení. Proto hraje údržba hlavní roli v nákladech na podlahy a výběr správného podlahy může pomoci snížit náklady na údržbu.

Analýza nákladů na údržbu
Údržba je také důležitou součástí nákladů životního cyklu; Výběr snadno a rychle čistitelných povrchů vždy pomáhá udržovat hygienu prostorů. Snižuje také náklady na zamestnance úržby a pomáhá snižovat související náklady, jako jsou čisticí prostředky.

  • Dobrý design nemusí být nutně nákladný. Nabízíme podlahová řešení se snadnou údržbou pro udržení hygieny, které se snadno čistí a navozují příjemný pocit domova. Pokud uvažujete dlouhodobě, rozhodněte se pro kvalitní trvanlivou podlahu, která se snadno renovuje, v případě potřeby ji lze vyměnit nebo přizpůsobit obyvatelům místnosti.