Náš udržitelný přístup: společně pomáhat

Náš udržitelný přístup: společně pomáhat

Jako Tarkett vám pomáháme tvořit zdravější prostory – vyrábíme udržitelné podlahové krytiny, které jsou dobré pro lidi a zároveň i pro životní prostředí.

Nasloucháme potřebám svých zákazníků a spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami, protože chceme navrhovat produkty, které jsou optimálně funkční, přispívají ke zdravému životu a respektují přírodní zdroje.

Vezměte si třeba linoleum – to se vyrábí ze tří složek: dřevěné moučky, drceného korku a uhličitanu vápenatého, což je sloučenina tvořící vápenec.

"Usilujeme o to, abychom zákazníkům poskytovali služby založené na naší schopnosti inovace a dlouhodobém úsilí o udržitelný rozvoj a výsledky. Každý den nám – od pracovníků výzkumu a vývoje až po tým poskytování služeb zákazníkům – jde o to, abychom jim pomocí veškeré naší odbornosti pomáhali tvořit zdravé a k uživatelům přívětivé vnitřní prostory.

Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že je životně nutné změnit způsoby fungování naší civilizace, aby bylo možno zachovat konečné světové přírodní zdroje i kapitál. Proto vás zveme, abyste se přidali k našemu úsilí o rozvoj cirkulární ekonomiky – třeba tak, že společně rozjedeme náš program zpětného odběru ReStart."

Fabrice Barthélemy, prezident společnosti Tarkett pro regiony EMEA a LATAM 

Design pro život – cestou udržitelného designu

Náš design je určený k životu. Lidé tráví 90 % času v budovách – pracují, učí se, odpočívají. My vám pomáháme vytvářet zdravější, bezpečnější a uživatelsky přívětivější vnitřní prostory tím, že navrhujeme vysoce kvalitní, udržitelné produkty vyráběné ze zdravých materiálů. Díky koncepci Cradle to Cradle vyrábíme naše produkty způsobem, který přispívá k ochraně přírodních zdrojů a zmírňování klimatických změn.

Kruh se uzavírá díky dodržování zásad cirkulární ekonomiky

Uzavíráme kruh. S programem zpětného odběru ReStart vám pomáháme efektivně zvládat odpad vzniklý v souvislosti s podlahou, a přitom chránit světové přírodní zdroje a životní prostředí. Odřezky z vaší podlahy a odpad z naší výroby recyklujeme na nové, vysoce kvalitní výrobky. Takto můžeme společně přispět k uzavření kruhu a začít využívat cirkulární ekonomiku.

Podporujeme spolupráci díky udržitelným obchodním partnerstvím

Podporujeme spolupráci. Světové problémy v oblasti udržitelnosti vyžadují spolupráci a partnerství napříč obory a dodavatelskými řetězci. Zveme své zákazníky a všechny zainteresované strany, aby společně s námi usilovali o změnu k lepšímu. Podstatné je, že o našem pokroku v oblasti udržitelného rozvoje informujeme transparentně a podáváme vám jasné informace o našich výrobcích a snahách. Pojďme společně využít příležitosti, jež přináší cirkulární ekonomika, a umožnit odpadu nový život prostřednictvím našeho programu zpětného odběru ReStart.

Pracovat pro dobrou věc  – společně budeme každý den činit lidský život lepším, chránit přírodní zdroje a respektovat svoje životní prostředí.