CARBON FOOTPRINT CALCULATOR

Spočítejte si uhlíkovou stopu svého projektu

Co je uhlíková stopa?

Uhlíková stopa je celkové množství skleníkových plynů (CO²),které vznikají v rámci našich činností. Je možné vypočítat uhlíkovou stopu země, podniku, výrobku atd. Uhlíková stopa  výrobku zaznamenává celkové emise uhlíku výrobku po celou dobu jeho životnosti.

Proč je to tak důležité?

Uhlíková stopa je velmi důležitým prostředkem pro pochopení dopadu, který máme na globální oteplování. Stavební průmysl může být hybatelem značné změny, protože představuje 39 % celosvětových emisí skleníkových plynů (výroba, doprava a spalování) a 60–70 % celkového odpadu. 

Dopady změny klimatu

Jak se vypočítává?

Za účelem stanovení výpočtů zahrnuje náš kalkulátor emise v každé fázi životního cyklu daného výrobku, materiál, dopravu, energie spotřebované ve výrobním procesu, používání výrobku a konec jeho životnosti. Všechny výpočty jsou založené na našich EPD a ověřené třetími stranami. 

fáze životního cyklu podlahy včetně recyklace

Spočítejte si uhlíkovou stopu svého projektu

Stavíte novou nemocnici?

Spočítejte si uhlíkovou stopu svého projektu.

Pracujete na projektu školy?

Spočítejte si uhlíkovou stopu svého projektu.

Chcete dát novou podobu kancelářským prostorům?

Spočítejte si uhlíkovou stopu svého projektu.

Upravujete bytové prostory?

Spočítejte si uhlíkovou stopu svého projektu.

Plánujete projekt v oblasti pohostinství?

Spočítejte si uhlíkovou stopu svého projektu.

Renovujete prodejnu?

Spočítejte si uhlíkovou stopu svého projektu.

Chcete se zasadit o změnu? Zapojte se do programu ReStart®

Zapojte se do programu zpětného odběru a recyklace s názvem ReStart® a buďte si jistí, že vaše podlahy budou shromážděny a recyklovány na suroviny, které budou použity při výrobě nových podlah značky Tarkett. 

.

A snižujte svůj dopad prostřednictvím recyklace

Výpočet uhlíkové stopy umožňuje identifikovat hlavní zdroje emisí výrobku, což na oplátku ukazuje potenciál v oblastech optimalizace a prevence. Fáze konce životnosti je jedním z takových zdrojů s velkýmpotenciálem ke snížení emisí uhlíku. Recyklace starých podlah snižuje emise uhlíku tím, že zabraňuje spalování nebo skládkování i objem těžby surovin.

Recyklace použitých vinylových podlah

Přečtěte si, jak jsme stali průkopníky recyklace homogenních vinylových podlah po jejich použití. Příběh s IKEA.

Recyklace použitého linolea

Přečtěte si více o tom, jak jsme se stali průkopníky recyklace starých linoleových podlah.

Recyklace kobercových čtverců

Jako první uzavíráme kruh v recyklaci kobercových čtverců

Chcete být uhlíkově neutrální?

Program sledování uhlíkové stopy

Volba značky Tarkett je zárukou toho, že volíte výrobky, které jsou již od prvopočátku pečlivě navrhovány s ohledem na snížení uhlíkové stopy. Tam, kde prostřednictvím našich přísných návrhů výrobků a výrobních procesů nemůžeme dále snižovat uhlíkové emise, nabízíme možnost kompenzace zbytku prostřednictvím našeho Programu sledování uhlíkové stopy (Carbon Conscious Programme) pomocí externě ověřených uhlíkových kreditů.

Hledáte cirkulární výrobky?

Řada Circular Selection

Řada Circular Selection v sobě snoubí naše cirkulární kolekce. Tyto kolekce jsou navržené ekologicky s ohledem na cirkularitu a recyklaci na konci životnosti výrobků. Výběr podlahy z naší řady Circular Selection je zárukou toho, že odpad z vaší použité podlahy bude shromažďován a recyklován po instalaci a i následném použití.

.

Potřebujete pomoc?

Chcete získat více informací nebo pomoc pro váš projekt? Rádi vám pomůžeme! Obraťte se na místního obchodního zástupce.

Spočítejte si uhlíkovou stopu u kterékoli z těchto kolekcí