ECLIPSE PREMIUM

Eclipse MEDIUM COOL GREY 0967

TECHNICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE

CE Značení EN 14041
Výrobek typu ISO Homogenenní PVC podlahové krytiny (ISO 10581)
Komerční použití (ISO 10874) velmi vysoká
Průmyslové použití (ISO 10874) vysoká
Obsah pojiva Typ I
NCS kód barvy S 3502-B
Hodnota odrazivosti světla 0,62
Povrchová úprava PUR Reinforced
Celková tlouštka 2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy 2 mm
Celková hmotnost 3000 g/m²
Metoda pokládky lepené
Prohlášení o vlastnostech # 0019-0020-DoP-2013-07
Reakce na oheň (EN 13501-1) Bfl-s1
Protiskluznost (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrický náboj (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Tepelná prostupnost (in m²•K/W) 0,01
Obsah pentachlorophenolu < 5 ppm
Emise formaldehydu (EN 717-1) E1
Protiskluznost (DIN 51130) R9
Zbytkový otlak 0,03 mm
Podlahové topení Ano (maximum 27°C)
Stálobarevnost vůči světlu (ISO 105-B02) ≥ 6
Rozměrová stálost 0,40 %
ReStart® Ready Ano
Obsah ftalátů bez ftalátů